نشر شب‌خیز یک نشر خصوصی است که فعالیت خود را عمدتاً از سال ۱۳۹۶ آغاز کرده و به انتشار کتاب‌های تخصصی در حوزه‌های فلسفه، علوم اجتماعی، ادبیات، رمان، تئاتر و نمایشنامه مشغول است. سیاست کلی این نشر، انتشار کتاب‌های تخصصی در حوزه فلسفه و علوم اجتماعی و همچنین معرفی آثار جدید در حوزه‌های رمان و ادبیات نمایشی است.